Ελληνικά – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Categories: Ελληνικά
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Course Curriculum

Στόχοι

  • Μάθημα

Περιεχόμενα

  • Μάθημα

1. Βασικές Έννοιες για τη Διαχείριση Έργων

  • Μάθημα

2. Κύκλος Διαχείρισης Έργων

  • Μάθημα

3. Στόχοι και Σκοποί των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

  • Μάθημα

4. Είδη Χρηματοδοτικών Ευκαιρίων

  • Μάθημα

5. Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Διεθνή Έρευνα και Καινοτομία

  • Μάθημα