Ελληνικά – Διαχείριση για το δημόσιο τομέα

Categories: Ελληνικά
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Course Curriculum

Στόχοι

  • Μάθημα

Περιεχόμενα

  • Μάθημα

1. Ο Ρόλος του Μάνατζμεντ και της Ηγεσίας στο Δημόσιο Τομέα

  • Μάθημα

2. Διαχείριση απόδοσης και δείκτες

  • Μάθημα

3. Οικονομικός σχεδιασμός, Στρατηγική – Εξωτερική Ανάθεση

  • Μάθημα

4. Διαχείριση Έργου

  • Μάθημα