Ελληνικά – Κοινωνική Ενδυνάμωση

Categories: Ελληνικά
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Course Curriculum

Στόχοι

  • Μάθημα

Περιεχόμενα

  • Μάθημα

1. Γενικοί Στόχοι

  • Μάθημα

2. Θεματική Ενότητα:Η Κοινωνική Ενδυνάμωση ως Στρατηγική

  • Μάθημα

3. Θεματική Ενότητα:Στιγμές Έμπνευσης, ποια εργαλεία διευκολύνουν την Κοινωνική Ενδυνάμωση για τη Συν-ηγεσία

  • Μάθημα

4. Θεματική Ενότητα:Η ανατροφοδότηση ως μία βάση για την Κοινωνική Ενδυνάμωση και την Συν-ηγεσία

  • Μάθημα