Ελληνικά – Οικονομία Αλληλεγγύης

Categories: Ελληνικά
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Course Curriculum

Στόχοι

  • Μάθημα

Περιεχόμενα

  • Μάθημα

1. Τι είναι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

  • Μάθημα

2. Πως να δικτυωθείς?

  • Μάθημα

3. Ποίες είναι οι εμπειρίες στην Ιταλία και στοç κόσμο?

  • Μάθημα

4. Δημιουργία έργου κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

  • Μάθημα