Παρουσίαση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος Χώρα διεξαγωγής: Ισπανία

πρέπει να επιβεβαιωθεί

Σκοπός αυτής της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από το APDI στη Μαδρίτη, είναι:

 • Ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων για το έργο, τους στόχους
  του, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και τα τελικά προϊόντα που θα αναπτύξει.
 • προώθηση και προβολή των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης·
 • ανταλλαγή αποτελεσμάτων·
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν σε αυτό
  το πρόγραμμα και στις εγκαταστάσεις τους με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης
  σχεδίων ισότητας μέσω της συνυπευθυνότητά τους·
 • Διάδοση της εμπειρίας.

Συμμετέχοντες: τοπικοί εκπρόσωποι, τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, ευρωπαίοι εκπρόσωποι, των εμπλεκόμενων δημόσιων διοικήσεων (κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές υπηρεσίες), δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (ιδίως ενώσεις) κοινωνικο-εργασιακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η ημερομηνία θα συμπέσει με τη συνάντηση των διακρατικών εταίρων.

Θα διεξαχθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκδήλωσης και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Παρουσίαση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος Χώρα διεξαγωγής: Ισπανία

πρέπει να επιβεβαιωθεί

Σκοπός της πράξης αυτής, που οργανώθηκε από το Δήμο Purchena στην Ανδαλουσία, είναι:

 • Ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερο για τους παράγοντες σχετικά με το έργο,
  τους στόχους του, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και τα τελικά προϊόντα που
  θα αναπτύξει.
 • προώθηση και προβολή των αποτελεσμάτων των πνευματικών προϊόντων·
 • να είναι σε θέση να λάβουν άμεση συμβολή από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης·
 • Αναγνώριση όλων των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν σε αυτό
  το πρόγραμμα.

Συμμετέχοντες: 30 τοπικοί πράκτορες, μεταξύ των οποίων ευρωπαίοι εκπρόσωποι, από τις
δημόσιες διοικήσεις (κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές υπηρεσίες)
και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (ιδίως ενώσεις) κοινωνικο-εργασιακών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών.

Η ημερομηνία θα συμπέσει με τη διακρατική συνάντηση των εταίρων.

Θα διεξαχθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκδήλωσης και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Παρουσίαση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος Χώρα διεξαγωγής: Ιταλία

πρέπει να επιβεβαιωθεί

Σκοπός της εκδήλωσης, που διοργανώνει η RECOSOL στην Ιταλία, είναι:

 • Ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων για το έργο, τους στόχους
  του, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και τα τελικά προϊόντα που θα αναπτύξει.
 • προώθηση και προβολή των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης·
 • ανταλλαγή αποτελεσμάτων·
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν σε αυτό
  το πρόγραμμα και στις εγκαταστάσεις τους με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης
  σχεδίων ισότητας μέσω της συνυπευθυνότητά τους·
 • Διάδοση της εμπειρίας.

Συμμετέχοντες: τοπικοί εκπρόσωποι, τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, ευρωπαίοι εκπρόσωποι, των εμπλεκόμενων δημόσιων διοικήσεων (κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές υπηρεσίες), δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (ιδίως ενώσεις) κοινωνικο-εργασιακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η ημερομηνία θα συμπέσει με τη συνάντηση των διακρατικών εταίρων.

Θα διεξαχθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκδήλωσης και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Παρουσίαση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων και σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος Χώρα διεξαγωγής: Ελλάδα

πρέπει να επιβεβαιωθεί

Σκοπός της εκδήλωσης, που διοργανώνει η EILD στην Ελλάδα, είναι:

 • Ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων για το έργο, τους στόχους
  του, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και τα τελικά προϊόντα που θα αναπτύξει.
 • προώθηση και προβολή των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης·
 • ανταλλαγή αποτελεσμάτων·
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν σε αυτό
  το πρόγραμμα και στις εγκαταστάσεις τους με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης
  σχεδίων ισότητας μέσω της συνυπευθυνότητά τους·
 • Διάδοση της εμπειρίας.

Συμμετέχοντες: τοπικοί εκπρόσωποι, τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, ευρωπαίοι εκπρόσωποι, των εμπλεκόμενων δημόσιων διοικήσεων (κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές υπηρεσίες), δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (ιδίως ενώσεις) κοινωνικο-εργασιακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η ημερομηνία θα συμπέσει με τη συνάντηση των διακρατικών εταίρων.

Θα διεξαχθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκδήλωσης και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Παρουσίαση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων και σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος Χώρα διεξαγωγής: Τουρκικάία

πρέπει να επιβεβαιωθεί

Σκοπός της εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από την Ένωση Εκπαίδευσης και Έρευνας της Καππαδοκίας, CERA στην Τουρκικάία, είναι:

 • Ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων για το έργο, τους στόχους
  του, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και τα τελικά προϊόντα που θα αναπτύξει.
 • προώθηση και προβολή των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης·
 • ανταλλαγή αποτελεσμάτων·
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν σε αυτό
  το πρόγραμμα και στις εγκαταστάσεις τους με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης
  σχεδίων ισότητας μέσω της συνυπευθυνότητά τους·
 • Διάδοση της εμπειρίας.

Συμμετέχοντες: τοπικοί εκπρόσωποι, τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, ευρωπαίοι εκπρόσωποι, των εμπλεκόμενων δημόσιων διοικήσεων (κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές υπηρεσίες), δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (ιδίως ενώσεις) κοινωνικο-εργασιακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η ημερομηνία θα συμπέσει με τη συνάντηση των διακρατικών εταίρων.

Θα διεξαχθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκδήλωσης και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Παρουσίαση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων και σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος Χώρα διεξαγωγής: Πορτογαλία

πρέπει να επιβεβαιωθεί

Σκοπός της εκδήλωσης, που διοργανώνει ο Δήμος Λουσάδας στην Πορτογαλία, είναι:

 • Ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων για το έργο, τους στόχους
  του, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και τα τελικά προϊόντα που θα αναπτύξει.
 • προώθηση και προβολή των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης·
 • ανταλλαγή αποτελεσμάτων·
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν σε αυτό
  το πρόγραμμα και στις εγκαταστάσεις τους με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης
  σχεδίων ισότητας μέσω της συνυπευθυνότητά τους·
 • Διάδοση της εμπειρίας.

Συμμετέχοντες: τοπικοί εκπρόσωποι, τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, ευρωπαίοι εκπρόσωποι, των εμπλεκόμενων δημόσιων διοικήσεων (κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές υπηρεσίες), δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (ιδίως ενώσεις) κοινωνικο-εργασιακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η ημερομηνία θα συμπέσει με τη συνάντηση των διακρατικών εταίρων.

Θα διεξαχθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκδήλωσης και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.