Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 3:

Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 3:

Ηγέτης: APDI

Τίτλος: Τοπική ένωση της μεσογείου για την αντιμετώπιση της τοπικής διαχείρισης κρίσεων και την υλοποίηση διακρατικών δράσεων

Περίληψη: Δημιουργία μιας διακρατικής ένωσης για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των ενδιαφερόμενων δήμων, δηλαδή της ικανότητας των ανθρώπων, των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών της να απορροφούν και να ανακάμπτουν από τους κλυδωνισμούς, προσαρμόζοντας και μετασχηματίζοντας θετικά τις δομές και τα μέσα τους για να ζήσουν σε σχέση με μακροπρόθεσμα.

Αυτό που έχει ως στόχο είναι να γνωρίζουμε τη σημασία της απόκτησης νέων αναφορών για την επαναφορά αυτού του ιού σε σχέση με τις σοβαρές επιπτώσεις του στη δημόσια υγεία, την οικονομία και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Δεν υπάρχει μια προσέγγιση ενός μεγέθους, αλλά οι δημόσιες αρχές πρέπει να γνωρίζουν τι κάνουν διαφορετικές χώρες, διαφορετικές περιφέρειες και διαφορετικοί δήμοι για να καταπολεμήσουν και να ανακάμψουν για να μετριάσουν την κρίση με βιώσιμο τρόπο.