Entelektüel Çıktı 1

Entelektüel Çıktı 1

Lider: RECOSOL

Başlık: YEREL KAMU VE ÖZEL KURUMLARDA SOSYAL LIDERLIK PLANLARıNıN DURUMUNUN TEŞHISI

Özet: Bu ürün, tüm proje ortakları tarafından ortaklaşa geliştirilecek ve bunları gerçekleştirmek için uzmanlarını getirecektir. Rapor aşağıdaki faaliyetlerle gerçekleştirilecektir:

  • Bilgi toplamak için bir metodoloji ve araç oluşturulması.
  • Vakaların coğrafi alanlara göre dağılımı.
  • Ortakların her biri tarafından araştırma yapmak ve taslakları paylaşmak.
  • Raporun son yazısı.

Uygulanacak metodoloji haritalamadır, böylece paydaşları ve kaynakları belirleyerek toplumsal gerçekliğe yaklaşmamızı sağlar.