Entelektüel Çıktı 2:

Entelektüel Çıktı 2:

Lider: EILD

Başlık: YEREL MAKAMLARI GÜÇLendİrME

Özet: Yerel yetkilileri kriz yönetimine dahil etmek, müdahale etkinliğine önemli bir unsur olarak görünmektedir. Ancak çoğu durumda, bu aktörler krizlerle ve sonuçlarıyla yüzleşmek için gerekli beceri ve kaynaklara sahip değildir. Yerel yönetimlerin bu ulusötesi projesinin müdahale etmesi gereken bu araç eksikliğinin üstesinden gelmektir. Krize rağmen misyonlarını yerine getirmelerine olanak sağlamak için yerel kırsal temsilcilere hitaben yapılan kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal iyileşmeyi pekiştirecek daha uzun vadeli projeler. Önleme, krize hazırlık ve/veya yönetim odaklı çok sayıda belediye arasında işbirliği ortaklıkları da kurulabilir.