Entelektüel Çıktı 3:

Entelektüel Çıktı 3:

Lider: APDI

Başlık: AKDENIZ YEREL DERNEĞI YEREL KRIZ YÖNETIMINI ELE ALACAK VE ULUSÖTESI EYLEMLER GERÇEKLEŞTIRECEK

Özet: İlgili belediyelerin dayanıklılığını, yani insanların, toplulukların ve sivil toplumun ve kurumlarının şokları absorbe etme ve kurtarma kapasitesini geliştirmek için ulusötesi bir dernek oluştururken, yapılarını ve yaşam araçlarını uzun vadeye göre uyarlamak ve olumlu bir şekilde dönüştürmek.

Amaçlanan, bu virüsün halk sağlığı, ekonomi ve sosyal ve siyasi konulardaki ciddi etkisiyle ilgili olarak bu virüsü geri koymak için yeni referanslar elde etmenin önemini bilmektir. Herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur, ancak kamu otoriteleri, farklı ülkelerin, farklı bölgelerin ve farklı belediyelerin krizi sürdürülebilir bir şekilde hafifletmek için mücadele etmek ve iyileşmek için neler yaptığının farkında olmalıdır.