Proje, kırsal kesimden seçilen yerel kişilerin, kritik zamanlarda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) çerçevesini izleyerek yerel şirketleri, sivil toplum kuruluşlarını, işgücü piyasası oyuncularını ve hizmet sağlayıcılarını içeren kırsal alanlarda sosyal inovasyon için yerel lider olma bilincini ve eğitimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yerel topluluklara dayalı yerel liderlik planlarının uygulanmasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, kırsal alanlarda nüfus belirlemek ve COVID-19 salgınının yayacağı ekonomik krizin etkisine karşı mücadele etmek için yeni gelişmekte olan hizmet ve ekonomilerin teşvik edilmesine odaklanacaktır.

Projenin her ortak ülkesinde bir tane olmak üzere 4 pilot deneyim (kapasite programı) gerçekleştirilerek kriz, toparlanma ve sürdürülebilir gelecek için yerel politikalar belirlemek üzere bir araç seti oluşturulması amaçlanmaktadır.